7/3/09

Petición popular

Atendendo á vosa solicitude, ídevos preparando para os repasos do luns e martes: sistema verbal, participios, infinitivos, pronomes, oracións de infinitivo, participio absoluto e concertado, oración de relativo, oracións subordinadas circunstanciais... Alguén da máis?